Prognoza pyleń

Karpaty

Trawy
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Stężenie pyłku traw w powietrzu atmosferycznym w najbliższych dniach może osiągać wartości średnie, aczkolwiek spodziewana jest silna tendencja spadkowa. W wysokim stężeniu rejestrowany jest pyłek pokrzywy. Stężenie pyłku bylicy, komosy i babki nie przekroczy wartości bardzo niskich. Koncentracja spor grzybowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium w powietrzu atmosferycznym spodziewana jest na poziomie wysokim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy