Prognoza pyleń

Karpaty

Sosna
Trawy
Szczaw
Babka
Alternaria
Cladosporium

Stężenie nieuczulającego pyłku sosny rejestrowane jest nadal na poziomie wartości średnich. Silnie uczulający pyłek traw spodziewany jest w stężeniu niskim. Zbliżone wartości osiąga stężenie pyłku szczawiu. Pyłek pokrzywy i babki obecny będzie w stężeniu bardzo niskim.

Stężenie zarodników grzybów z rodzaju Cladosporium nie przekracza wartości niskich, a zarodników z rodzaju Alternaria, bardzo niskich.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy