Prognoza pyleń

Karpaty

Leszczyna
Olsza

W szczytowym okresie pylenia są leszczyny. Gwałtownie wzrasta też stężenie pyłku olszy i w pogodne dni osiągnie stężenie średnie, a następnie wysokie. Jedynie w wyższych partiach gór stężenie pyłku olszy będzie bardzo niskie.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy