Prognoza pyleń

Karpaty

Trawy
Szczaw
Pokrzywa
Babka
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Bardzo wysokie będzie stężenie zarodników z rodzaju Cladosporium, a wysokie zarodników Alternaria. Stężenie pyłku bylicy wzrośnie do wartości niskich.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy