Prognoza pyleń

Małopolska i Ziemia Lubelska

Trawy
Ambrozja
Pokrzywa
Babka
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Wzrosło narażenie na silnie uczulające alergeny bylicy. Bardzo wysokie będzie stężenie pyłku pokrzywy.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy