Prognoza pyleń

Małopolska i Ziemia Lubelska

Bylica
Ambrozja
Alternaria
Cladosporium

Wraz z początkiem kalendarzowej jesieni osoby uczulone na alergeny pyłku roślin mogą czuć się bezpiecznie. Poziomu niskiego nie przekroczy stężenie pyłku ambrozji, a bardzo niskiego – pyłku bylicy, komosy, nawłoci, pokrzywy i traw. Spory grzybowe z rodzaju Alternaria i Cladosporium rejestrowane są w stężeniu średnim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy