Prognoza pyleń

Małopolska i Ziemia Lubelska

Trawy
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Główny okres pylenia traw jest poza nami. Stężenie ich pyłku w powietrzu atmosferycznym nie przekroczy wartości niskich, jedynie lokalnie, na terenach podmiejskich może okresowo osiągać wartości średnie. Również poziom średni osiągać będzie koncentracja pyłku bylicy, a poziom niski – stężenie pyłku komosy. Pyłek babki i nawłoci obecny będzie w powietrzu w stężeniu bardzo niskim. W dalszym ciągu rejestrowane jest bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy. Trwa okres intensywnego zarodnikowania grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Koncentracja spor grzybowych w powietrzu atmosferycznym rejestrowana jest na poziomie bardzo wysokim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy