Prognoza pyleń

Małopolska i Ziemia Lubelska

Sosna
Trawy
Szczaw
Babka
Alternaria
Cladosporium

Koncentracja silnie uczulającego pyłku traw w powietrzu atmosferycznym spodziewana jest na poziomie wartości wysokich. Średnie będzie stężenie pyłku szczawiu i pokrzywy. W stężeniu niskim rejestrowany jest pyłek babki. Wartości niskich nie przekroczy również stężenie pyłku sosny.

W powietrzu, w stężeniu niskim, obecne są zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria , a w stężeniu wysokim – z rodzaju Cladosporium.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy