Prognoza pyleń

Mazowsze i Ziemia Łódzka

Trawy
Szczaw
Pokrzywa
Ambrozja
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Koncentracja zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium będzie na poziomie bardzo wysokim. W powietrzu pojawią się pojedyncze ziarna pyłku ambrozji.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy