Prognoza pyleń

Mazowsze i Ziemia Łódzka

Bylica
Ambrozja
Alternaria
Cladosporium

Wraz z początkiem kalendarzowej jesieni osoby uczulone na alergeny pyłku roślin mogą czuć się bezpiecznie. Stężenia niskiego nie przekroczy pyłek pokrzywy, a bardzo niskiego – pyłek ambrozji, bylicy, komosy, nawłoci i traw. Zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium spodziewane są w stężeniu średnim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy