Prognoza pyleń

Mazowsze i Ziemia Łódzka

Trwa okres znacznego narażenia na alergeny obecne w pomieszczeniach zamkniętych, co w przypadku osób uczulonych skutkować może objawami kataru, zapalenia spojówek lub astmy.

Okres przedświątecznych porządków może wiązać się ze zwiększoną ekspozycją na alergeny roztoczy kurzu domowego. W przypadku osób uczulonych na alergeny grzybów pleśniowych zalecana jest ostrożność przy wyborze drzewka choinkowego. Pamiętajmy również, że świąteczne specjały mogą stać się źródłem objawów alergii pokarmowej wynikającej z reaktywności krzyżowej z alergenami pyłków roślin, czego przykładem jest reakcja po spożyciu orzechów laskowych u wielu osób uczulonych na pyłek leszczyny i brzozy.

Na obszarach o zwiększonym zanieczyszczeniu powietrza objawy podrażnienia błony śluzowej dróg oddechowych i spojówek mogą być wywołane przez składowe smogu.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy