Prognoza pyleń

Mazowsze i Ziemia Łódzka

Sosna
Trawy
Szczaw
Babka
Alternaria
Cladosporium

Koncentracja silnie uczulającego pyłku traw w powietrzu atmosferycznym spodziewana jest na poziomie wartości wysokich. Średnie będzie stężenie pyłku szczawiu i pokrzywy. W stężeniu niskim rejestrowany jest pyłek babki. Wartości niskich nie przekroczy również stężenie pyłku sosny.

Stężenie zarodników grzybów z rodzaju Alternaria rejestrowane jest na poziomie niskim. Stężenie spor z rodzaju Cladosporium spodziewane jest na poziomie wysokim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy