Prognoza pyleń

Mazowsze i Ziemia Łódzka

Alternaria
Cladosporium

W najbliższych dniach przewidywane jest średnie stężenie zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladosporium.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy