Prognoza pyleń

Mazowsze i Ziemia Łódzka

Leszczyna
Olsza
Cladosporium
Cis
Alternaria
Cladosporium
Wierzba
Topola

Po kilku mroźnych dniach ponownie wzrośnie stężenie pyłku drzew. W pogodne dni stężenie pyłku leszczyny będzie średnie. Gwałtownie (do wartości bardzo wysokich) wzrośnie stężenie pyłku olszy. Pojawi się też pyłek; cisu, topoli i wierzby.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy