Prognoza pyleń

Mazowsze i Ziemia Łódzka

Trawy
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Główny okres pylenia traw jest poza nami. Koncentracja ich pyłku w powietrzu atmosferycznym nie przekroczy wartości niskich, jedynie lokalnie, na terenach podmiejskich może okresowo osiągać wartości średnie. Wartości średnie osiągać będzie koncentracja pyłku chwastów; komosy i bylicy, a wartości bardzo niskie – stężenie pyłku nawłoci i babki. Stężenie pyłku pokrzywy utrzyma się na poziomie bardzo wysokim. Trwa trudny okres dla osób uczulonych na alergeny grzybów mikroskopowych. Stężenie spor grzybowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium rejestrowane jest na poziomie bardzo wysokim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy