Prognoza pyleń

Pomorze

Sosna
Trawy
Szczaw
Babka
Alternaria
cladosporium

Koncentracja silnie uczulającego pyłku traw w powietrzu atmosferycznym spodziewana jest na poziomie wysokim. Średnie będzie stężenie pyłku szczawiu, a niskie, pyłku pokrzywy i babki. Koncentracja pyłku sosny obniżyła się do wartości niskich.

Stężenie zarodników grzybów z rodzaju Alternaria rejestrowane jest na poziomie niskim, a zarodników z rodzaju Cladosporium – na poziomie wysokim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy