Prognoza pyleń

Pomorze

Trawy
Szczaw
Pokrzywa
Babka
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Najintensywniej pyli pokrzywa. Koncentracja pyłku komosy będzie na poziomie niskim, a pozostałych roślin zielnych nie przekroczy poziomu bardzo niskiego.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy