Prognoza pyleń

Pomorze

Bylica
Ambrozja
Alternaria
Cladosporium

Wraz z początkiem kalendarzowej jesieni osoby uczulone na alergeny pyłku roślin mogą czuć się bezpiecznie. Stężenie pyłku roślin zielnych; bylicy, ambrozji, nawłoci, pokrzywy i traw nie przekroczy wartości bardzo niskich. W naturalnym bioaerozolu spory grzybowe z rodzaju Alternaria obecne będą w stężeniu niskim, a spory z rodzaju Cladosporium - w stężeniu średnim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy