Prognoza pyleń

Pomorze

Leszczyna
Cladosporium
Olsza
Cis
Alternaria
Topola
Wierzba

Po kilku mroźnych dniach, które przerwały pylenie roślin, ponownie wzrośnie stężenie pyłku drzew. W pogodne dni stężenie pyłku leszczyny będzie wysokie. Gwałtownie (do wartości bardzo wysokich) wzrośnie stężenie pyłku olszy. Pojawi się też pyłek; cisu, topoli i wierzby.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy