Prognoza pyleń

Pomorze

Trawy
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Główny okres pylenia traw zakończył się. W najbliższych dniach stężenie ich pyłku w powietrzu atmosferycznym nie przekroczy wartości niskich, jedynie lokalnie, na terenach podmiejskich może okresowo osiągać wartości średnie. Koncentracja pyłku pokrzywy utrzyma się na poziomie bardzo wysokim. Do wartości średnich wzrośnie stężenie pyłku komosy i bylicy. Stężenie pyłku babki i nawłoci spodziewane jest na poziomie bardzo niskim. Trwa okres bardzo intensywnego narażenia na alergeny grzybów mikroskopowych. Stężenie spor grzybowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium w powietrzu atmosferycznym spodziewane jest na poziomie bardzo wysokim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy