Prognoza pyleń

Śląsk i Wielkopolska

Sosna
Trawy
Szczaw
Babka
Alternaria
Cladosporium

Koncentracja silnie uczulającego pyłku traw osiąga wartości wysokie. W stężeniu średnim rejestrowany jest pyłek szczawiu i pokrzywy, a w stężeniu niskim, pyłek babki. Koncentracja pyłku sosny nie przekroczy już wartości niskich.

Koncentracja spor grzybowych z rodzaju Alternaria utrzymuje się na poziomie niskim. Odnotowano wzrost stężenia spor z rodzaju Cladosporium do wartości wysokich.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy