Prognoza pyleń

Śląsk i Wielkopolska

Trawy
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Stężenie pyłku traw w powietrzu atmosferycznym ulega stopniowemu obniżeniu i w najbliższych dniach spodziewane jest na poziomie wartości niskich. Jedynie lokalnie, na terenach podmiejskich może osiągać wartości średnie. Również poziom średni osiągnie stężenie pyłku bylicy i komosy. Wartości bardzo niskich nie przekroczy stężenie pyłku babki i nawłoci. Stężenie pyłku pokrzywy nadal okresowo osiągać będzie wartości bardzo wysokie. Trwa okres bardzo intensywnego narażenia na alergeny grzybów mikroskopowych. Stężenie spor grzybowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium w powietrzu atmosferycznym rejestrowane jest na poziomie bardzo wysokim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy