Prognoza pyleń

Śląsk i Wielkopolska

Cladosporium

Zakończył się sezon pylenia i zarodnikowania grzybów mikroskopowych

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy