Prognoza pyleń

Śląsk i Wielkopolska

Trawy
Ambrozja
Pokrzywa
Babka
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Stężenie zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium będzie bardzo wysokie. Pojawiły się pierwsze ziarna pyłku ambrozji i nawłoci.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy