Prognoza pyleń

Śląsk i Wielkopolska

Bylica
Ambrozja
Alternaria
Cladosporium

Wraz z początkiem kalendarzowej jesieni osoby uczulone na alergeny pyłku roślin mogą czuć się bezpiecznie. Pyłek chwastów; ambrozji, bylicy i pokrzywy obecny będzie w powietrzu w stężeniu niskim, a pyłek komosy, babki, nawłoci i traw – w stężeniu bardzo niskim. W naturalnym bioaerozolu w dalszym ciągu dominować będą spory grzybowe z rodzaju Alternaria i Cladosporium.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy