Prognoza pyleń

Sudety

Sosna
Trawy
Szczaw
Babka
Alternaria
Cladosporium

Silnie uczulający pyłek traw spodziewany jest w stężeniu niskim. Zbliżone wartości osiąga stężenie pyłku szczawiu. Pyłek pokrzywy i babki obecny będzie w stężeniu bardzo niskim. Stężenie nieuczulającego pyłku sosny obniżyło się do wartości niskich.

Stężenie zarodników grzybów z rodzaju Cladosporium nie przekracza wartości niskich, a zarodników z rodzaju Alternaria, bardzo niskich.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy