Prognoza pyleń

Sudety

Cladosporium

Tegoroczny sezon pyłkowy już za nami. W ostatnim tygodniu września w naturalnym bioaerozolu, w stężeniu niskim, spodziewane są spory grzybowe z rodzaju Cladosporium.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy