Prognoza pyleń

Sudety

Alternaria
Cladosporium

W naturalnym bioaerozolu dominują zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladosporium.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy