Prognoza pyleń

Warmia, Mazury i Podlasie

Trawy
Szczaw
Pokrzywa
Babka
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Wzrasta ekspozycja na alergeny pyłku roślin zielnych. Spodziewane jest średnie stężenie pyłku silnie uczulającej bylicy.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy