Prognoza pyleń

Warmia, Mazury i Podlasie

Sosna
Trawy
Szczaw
Babka
Alternaria
Cladosporium

Silnie uczulający pyłek traw rejestrowany jest w stężeniu średnim. Koncentracja pyłku szczawiu i pokrzywy spodziewana jest na poziomie niskim, a pyłku babki, bardzo niskim. Stężenie pyłku sosny nie przekroczy już poziomu niskiego.

Zarodniki grzybów z rodzaju Alternaria obecne są w powietrzu w stężeniu niskim, a zarodników z rodzaju Cladosporium – średnim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy