Prognoza pyleń

Warmia, Mazury i Podlasie

Alternaria
Cladosporium

W powietrzu obecne będą jedynie pojedyncze ziarna pyłku traw, pokrzywy, bylicy i nawłoci ambrozji (bez znaczenia klinicznego).

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy