Prognoza pyleń

Warmia, Mazury i Podlasie

Trawy
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Stężenie pyłku traw w powietrzu atmosferycznym stopniowo obniża się i w najbliższych dniach spodziewane jest na poziomie wartości niskich. Jedynie lokalnie, na terenach podmiejskich może osiągać wartości średnie. Koncentracja pyłku pokrzywy utrzyma się na poziomie bardzo wysokim. Poziomu niskiego nie przekroczy stężenie pyłku komosy i bylicy, a bardzo niskiego – pyłku babki. Trwa okres intensywnego narażenia na alergeny grzybów mikroskopwych. Stężenie spor grzybowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium spodziewane jest na poziomie bardzo wysokim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy