Prognoza pyleń

Warmia, Mazury i Podlasie

Leszczyna
Cladosporium
Olsza
Topola
Cis

W szczytowym okresie pylenia są leszczyny. Gwałtownie wzrośnie stężenie pyłku olszy, w pogodne dni osiągnie stężenie wysokie, a następnie bardzo wysokie.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy