Prognoza pyleń

Warmia, Mazury i Podlasie

Bylica
Ambrozja
Alternaria
Cladosporium

Wraz z początkiem kalendarzowej jesieni osoby uczulone na alergeny pyłku roślin mogą czuć się bezpiecznie. Poziomu niskiego nie przekroczy stężenie pyłku ambrozji i pokrzywy, a bardzo niskiego – pyłku bylicy, nawłoci i traw. Pylenie babki i komosy dobiegło końca. Zarodniki grzybów z rodzaju Cladosporium notowane są w stężeniu średnim, a Alternaria – w stężeniu niskim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy