Prognoza pyleń

Wybrzeże

Sosna
Trawy
Szczaw
Babka
Alternaria
Cladosporium

Koncentracja silnie uczulającego pyłku traw w powietrzu atmosferycznym osiąga wartości średnie. Do poziomu średniego wzrośnie również stężenie pyłku szczawiu i pokrzywy. Pyłek sosny obecny będzie już jedynie w stężeniu niskim, a pyłku babki, w bardzo niskim.

Stężenie zarodników grzybów z rodzaju Alternaria rejestrowane jest na poziomie niskim, a z rodzaju Cladosporium – na poziomie średnim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy