Prognoza pyleń

Wybrzeże

Bylica
Alternaria
Cladosporium

Wraz z początkiem kalendarzowej jesieni osoby uczulone na alergeny pyłku roślin mogą czuć się bezpiecznie. Stężenie pyłku bylicy, nawłoci, pokrzywy i traw nie przekracza wartości bardzo niskich. Pylenie babki i komosy dobiegło końca. W stężeniu średnim w powietrzu obecne są zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladosporium, a niskim – z rodzaju Alternaria.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy