Prognoza pyleń

Wybrzeże

Trawy
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Główny okres pylenia traw już poza nami. Stężenie ich pyłku w powietrzu atmosferycznym nie przekroczy wartości niskich, jedynie lokalnie, na terenach podmiejskich może okresowo osiągać wartości średnie. Koncentracja pyłku pokrzywy będzie utrzymywać się na poziomie bardzo wysokim. Na poziomie średnim spodziewane jest stężenie pyłku komosy, a na poziomie niskim – pyłku bylicy. Pyłek babki obecny będzie w powietrzu w bardzo niskim stężeniu. Trwa okres bardzo intensywnego narażenia na alergeny grzybów mikroskopowych. Stężenie spor grzybowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium w powietrzu atmosferycznym spodziewane jest na poziomie bardzo wysokim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy