Prognoza pyleń

Wybrzeże

Trawy
Szczaw
Pokrzywa
Babka
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

W powietrzu atmosferycznym dominują zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Wzrasta ekspozycja na alergeny pyłku roślin zielnych.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy