Prognoza pyleń

Wybrzeże

Alternaria
Cladosporium

W powietrzu obecne będą jedynie pojedyncze ziarna pyłku traw, pokrzywy, bylicy, nawłoci i ambrozji (bez znaczenia klinicznego).

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy