Prognoza pyleń

Wybrzeże

Leszczyna
Olsza
Cis
Cladosporium
Alternaria
Wierzba
Topola

W szczytowym okresie pylenia są leszczyny. W pogodne dni stężenie ich pyłku będzie wysokie. Gwałtownie (do wartości bardzo wysokich) wzrośnie stężenie pyłku olszy. Pojawi się też pyłek; cisu, topoli i wierzby.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy