Prognoza pyleń

Ziemia Lubuska

Trawy
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Stężenie pyłku traw w powietrzu atmosferycznym ulega stopniowemu obniżeniu i w najbliższych dniach spodziewane jest na poziomie wartości niskich. Jedynie lokalnie, na terenach podmiejskich może osiągać wartości średnie. Pyłek chwastów; bylicy i komosy obecny będzie w stężeniu średnim. Koncentracja pyłku pokrzywy będzie w dalszym ciągu bardzo wysoka. Stężenie pyłku babki i nawłoci nie przekroczy wartości bardzo niskich. Przewidywane jest intensywne narażenie na alergeny grzybów mikroskopowych. Stężenie spor grzybowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium będzie bardzo wysokie.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy