Prognoza pyleń

Ziemia Lubuska

Trawy
Ambrozja
Pokrzywa
Babka
Komosa
Bylica
Alternaria
Cladosporium

Największym zagrożeniem dla alergików jest wysokie stężenie pyłku bylicy. W bardzo wysokim stężeniu obecny jest też pyłek pokrzywy.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy