Prognoza pyleń

Ziemia Lubuska

Sosna
Trawy
Szczaw
Babka
Alternaria
Cladosporium

W całym regionie spodziewane jest wysokie stężenie silnie uczulającego pyłku traw. Stężenie pyłku szczawiu i pokrzywy będzie na poziomie wartości średnich, a pyłku babki - niskich. Do wartości niskich obniżyło się stężenie pyłku sosny.

Koncentracja spor grzybowych z rodzaju Alternaria utrzymuje się na poziomie niskim. Stężenie spor z rodzaju Cladosporium spodziewane jest na poziomie wysokim.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy