Prognoza pyleń

Ziemia Lubuska

Bylica
Ambrozja
Alternaria
Cladosporium

Wraz z początkiem kalendarzowej jesieni osoby uczulone na alergeny pyłku roślin mogą czuć się bezpiecznie. Stężenie pyłku ambrozji, bylicy i pokrzywy nie przekroczy poziomu niskiego, a pyłku babki, komosy, nawłoci i traw – poziomu bardzo niskiego. W naturalnym bioaerozolu w dalszym ciągu dominować będą spory grzybowe z rodzaju Alternaria i Cladosporium.

Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Wróc do mapy